Informasjon om rehabilitering

Arkitekt har utarbeida illustrasjonar av blokkene slik rehabiliteringsprosjektet er planlagt. Under vises ein variant av fargekombinasjonane slik det er tenkt. Nederste oversiktsbilete viser kva fargar som er tenkt på dei ulike…

Les mer

Kostnader prosjekt rehabilitering 2017

Kostnader på kr 751.272 i 2017 fordeler seg slik: Rojo arkitekter- kr 498.268. 5/6 av disse kostnadene har gått til prosjektering med tegninger, beskrivelse, og diverse korrespondanse med konsulenter. 1/6…

Les mer

Ny info ang rehabilitering okt 18

I forbindelse med rehabiliteringsprosjektet så har det siden beboermøte februar 2018 vært jobbet videre med nye løsninger basert på tilbakemeldinger styret mottok i etterkant. Informasjon nå har til hensikt å…

Les mer