Rehabilitering

Prosjektering av rehabilitering av Othilienborg borettslag

Publisert: 21. oktober 2017

Det jobbes videre med rehabiliteringsprosjektet. Styret i samarbeid med Tobb ser på andre alternativ i forhold til ventilasjon utifra de signaler som kom frem på beboermøte. Dette mht både kostnader og plasseringsmuligheter.  For å sjekke ut i forhold til ekststerende isolasjon, eller mangel på det, så har det vært foretattt Termografering på leiligheter for å kunne avdekke kuldebroer. Resultatet viser at det er mange som ” fyrer for kråka ” . Det vil bli et nytt beboermøte i løpet av februar. Dato blir kunngjort senere.

Presentasjoner