Rehabilitering

Informasjon om rehabilitering

Publisert: 09. september 2019

Arkitekt har utarbeida illustrasjonar av blokkene slik rehabiliteringsprosjektet er planlagt. Under vises ein variant av fargekombinasjonane slik det er tenkt. Nederste oversiktsbilete viser kva fargar som er tenkt på dei ulike blokkene i burettslaget.

Illustrasjonar av fasadane for resten av burettslaget vil komme etterkvart.

Info Rehabilitering 11. juni

Othilienborg borettslag har inngått avtale om byggeledelse med firma Karl Knudsen. De skal være med oss i hele rehabiliteringsfasen, og være borettslagets representant opp i mot entrepenør Petter Bakøy a/s.  Entrepenør har startet  opparbeidelse av anleggsvei bak K. O. Thornæs v 2-8 hvor oppstart vil bli.

Området bak Kaaret vil bli brukt som riggområde , og det vil bli opparbeidet en vei som går nedenfor Othilienborgtunet nr 8, og over til Kaaret. Dette for å lette adkomst og å. unngå kjøring videre i Othilienborgtunet og rundt Kaaret. I tillegg til brakkerigg, så vil det bli satt opp telt som strekker seg litt oppover på plenområdet bak Oth.tunet 8. Forberedelser til oppstart vil skje fortløpende  fremover mot fellesferien. Beboere i K.O. Thornæs vei vil få mere info når det nærmer seg oppstart.

Mesteparten av plassen bak Kaaret vil bli opptatt av entrepenør, og det gjør at det må opparbeides en midlertidig parkeringsplass for leietakere til Kaaret.  Den vil bli nedenfor Kaaret, på plena mellom nr 18 og 17 med innkjøring rett inn fra Oth.veien. Det skal også fjernes noen trær  som er blitt veldig høye i det området for å frigjøre plass til parkeringsplassen. Den vil bli skiltet slik at det kun er leietagere til Kaaret som kan benytte den plassen. Det vil bli plass til ca 15 biler på det aktuelle området.

Info Medio Mai

Oppstart rehabilitering vil bli ettter sommerferien. Det vil bli oppstart av prosjektet i K.O. Thornæs vei. Inngåelse av kontrakt med entrepenør Petter Bakøy er under utarbeidelse, og vil bli signert snart. Styret har hentet inn tilbud på byggeledelse, og det vurderes i disse  ( Medio Mai ) dager hvem som skal få jobben med byggeledelse/ prosjektledelse.

Når det gjelder søknad til Enova om støtte, så er Othilienborg borettslag tildelt i overkant av 12 millioner kroner.

Beboermøte vedrørende rehabilitering april 2019

Informasjonshefte som ble delt ut i forkant av beboermøte finner du her.