Rehabilitering

Ny info ang rehabilitering okt 18

Publisert: 01. oktober 2018

I forbindelse med rehabiliteringsprosjektet så har det siden beboermøte februar 2018 vært jobbet videre med nye løsninger basert på tilbakemeldinger styret mottok i etterkant. Informasjon nå har til hensikt å informere beboerne om status i prosjektet, og om hvilke alternativ som prosjektgruppen jobber med. Prosjektgruppen består av styret i borettslaget, Tobb v/ byggavdelingen, Rojo arkitekter, og enkelte andre rådgivere.

Hensikten med prosjektet:

Prosjektets mål er å forbedre bygningsmassen. Det har vært gjennomført tilstandsvurdering av bygningsmassen av Tobb, og bygningsingeniører som har kartlagt det generelle vedlikeholdsbehovet, samt omfang av bygningsdeler med behov for fornying ( øke levetid/ redusere vedlikeholdskostnader ) Kostnader på de forskjellige alternativer er ikke klar enda.

Videre arbeid:

Innhente pris fra entrepenører. Sende ut mere info i forkant av beboermøte,( rundt årsskiftet) og avholde ekstraordinær generalforsamling ( på nyåret ) hvor det  kreves det 2/3 flertall for gjennomførende tiltak.

Alternativ 1- Nødvendig vedlikehold:

Alternativ som inneholder vedlikeholdstiltak som er nødvendig å gjennomføre for å ivareta bygningsmassen som den står i dag. Dette alternativet blir gjennomført om ikke alternativ 2 eller 3 blir vedtatt på ekstraordinær generalforsamling.

 • Omtekking av tak
 • Reparasjon av fasadeelementer ( rust/ utsprengning )
 • Stedvis drenering etter behov
 • Nye boddører iht brannrapport
 • Rørfornying

Alternativ 2, Fasade og tak:

Dette alternativet består av tiltak som vil løfte bygningsmassen utover det alternativ 1 vil gjøre.

 • Alle tiltak i vedlikeholdspakken
 • Ny oppbygging og isolering av tak
 • Gavlvegger etterisoleres og kles med fasadeplater
 • Stue/ kjøkkenfasade etterisoleres, og kles med fasadeplater
 • Heve / skyvedør byttes
 • Stuevindu beholdes/ byttes , avklares videre
 • Betongdekke balkong isoleres, nye tremmer, og ny falloppbygging
 • Løsning tørekerom vurderes videre
 • Flere veggventiler

Alternativ 3- Full pakke:

Tilsvarende som alternativ 2, men i tillegg etterisolering og utskifting av vinduer på soveromsfasade, samt  etterisolering av sprang under 1. etg.