Rehabilitering

Kostnader prosjekt rehabilitering 2017

Publisert: 23. november 2018

Kostnader på kr 751.272 i 2017 fordeler seg slik:

Rojo arkitekter- kr 498.268.

5/6 av disse kostnadene har gått til prosjektering med tegninger, beskrivelse, og diverse korrespondanse med konsulenter.

1/6 av disse kostnadene har gått til befaringsarbeid, prosjektering , styre og  beboermøte med nødvendige forberedelser.

Erichsen & Horgen AS  kr 141.637.50,-

Disse kostnadene er i hovedsak knyttet til prosjektering av ventilasjonsløsning men også noe brannrådgivning ifm. prosjekteringsarbeidet til arkitekt.

Tobb- kr 111.366,35,-

Dette gjelder prosjekterings-, styre-og beboermøter med nødvendige forberedelser, engasjering og oppfølging av rådgivere, befaringsarbeid ( arkitekt, brann og ventilasjon ), økonomi og fremdriftsbehandling , tilstandsvurderinger ( luftmålinger mm.) og Enova søknad / oppfølging.